Allen Ginsberg

Allen Ginsberg

poniedziałek, 4 lipca 2016

Julian Beck - Medytacja o anarchii

Anarchia jest ładem. Rząd to wojna domowa.
Anselme Bellegarrigue, 1848.

Anarchizm to organizowanie,
więcej organizowania
i jeszcze więcej organizowania.
Alexander Berkman, 1928.

Wiem, że mój umysł jest z natury bezrządny,
czyli anarchistyczny i sądzę,
że takie powinno być społeczeństwo.
Allen Ginsberg, 1970.


anarchizm jest bezrządnym ładem
rządzić to zmuszać
umysł Allena jest "bezrządnym" ładem

przymus to siła
nie wyzwala 
to przemoc

anarchizm
nie jest
przemocą

wolna organizacja to harmonia
harmonia anarchii jest harmonią, do której nie przywykliśmy
państwo zawsze wywiera przymus

organizacja to kooperacja
kooperacja jest wolna
i nie zna przymusu

kooperacja jest organizacją jest harmonią jest anarchią
harmonia nie jest chaosem jest kooperacją
i jest wolna

anarchia jest harmonią 
nie jest chaosem
jest wolna

anarchia nie jest przymusem
nie jest przemocą
jest zorganizowana

i wolna

tłum. Adam Szostkiewicz